Skip navigation.
Home
Neither Bike Nor Trike

Boycott

Unike's picture

„Unike“ nesiųs klubo pirmininko į Europos futbolo čempionato grupės rungtynes dėl susirūpinimo „atrankiniu teisingumu“ Ukrainoje.

„Esame pasipiktinę, kad šioje šalyje tik vienai iš politikos epidemijos aukų buvo suteikta privilegija į septynių metų deramą priežiūrą ir gydymą griežto režimo sanatorijoje. Pasisakome už tai, kad kiekvienam pasivadinusiam politiku ar turinčiam sąžinės trūkumo sindromą būtų besąlygiškai ir iki gyvos galvos suteikiamos visos Julijos Tymošenko lengvatos“,- pažymi klubo lyderiai.

Klubas pripažįsta, kad pati idėja vožti politika per politiką yra „neskoninga, bet patikima“. Tačiau vienetinėmis selekcinėmis priemonėmis apčiuopiamų rezultatų nebus pasiekta, nes pasaulį apsėdęs pimpalaižiavimas politikui reikalauja sovietų NKVD ir nacių SS kalibro inovacijų.

gib's picture

Patriots

Varnas varnui į akį nekerta. Ir žmonės vieni kitiems žopų nespardytų, jeigu negalvotų, kad vienas yra ruskis, o kitas polakas. Pasispardė aikštėj ir gatvėj Ivan'ai su Jan'ais, ir laikas namo fyzdyt. Į sceną kviečiami pamišėliai iš kitų politinio žemėlapio vietų.