Skip navigation.
Home
Neither Bike Nor Trike

UniQ 001 - Intelekto testas

Unike's picture
Vienaratis yra vienratis dviratis
14% (1 vote)
Vienratis yra vienaratis dviratis
57% (4 votes)
Dviratis yra dviratis vienratis
29% (2 votes)
Dviratis yra dviratis vienaratis
0% (0 votes)
Total votes: 7
gib's picture

Mėšlavežis

Viengalvio pusgalvio vienaratis dviratis:

gib's picture

Fienaraatis (estiškai)

From: VLKK Konsultacijos [mailto:konsultacijos@vlkk.lt]
Sent: Monday, June 11, 2012 09:05
To:
Subject: Kalbos konsultacija iš VLKK svetainės

Laba diena.

2012-06-10 17:31:28 svetainėje www.vlkk.lt pateikėte klausimą:
Angl. „unicycle“ yra vienratis ar vienaratis?

Abu žodžiai taisyklingi ir galimi vartoti.

„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ (elektroninis variantas http://www.lki.lt/dlkz) teikiamas žodis be jungiamojo balsio – vienratis.

Su pagarba
Kalbos konsultantai